PERSONĀLA ATLASE DARBA DEVĒJIEM

PERSONĀLA ATLASES PAKALPOJUMI

WORK IN personāla atlases kompānija piedāvā personāla atlases pakalpojumus saskaņā ar darba devēju pieprasījumiem, sniedzam personāla atlases pakalpojumus Latvijā, Ukrainā un Eiropas Savienības dalībvalstīs.

Mēs atlasām mazkvalificētu personālu un speciālistu amatus gan no Latvijas, gan no Ukrainas. WORK IN saprot, ka pareizais kandidāts var sniegt lielu starpību jūsu uzņēmuma panākumos. Personālatlases kompānijas WORK IN darbinieki var palīdzēt jums atrast atbilstošu darbinieku, kuram ir attiecīgā kvalifikācija un zināšanas, kas ir svarīgas jūsu uzņēmumām. Mūsu speciālistu mērķis ir atrast pareizus dažāda līmeņa darbiniekus, lai apmierinātu jūsu uzņēmuma unikālās vajadzības.

MŪSU PAKALPOJUMI

MŪSU PRIEKŠROCĪBAS

  • Optimāla personāla atlases pakalpojumu maksa;
  • Individuāla pieeja katram klientam;
  • Mūsu sniegto pakalpojumu garantija.

PERSONĀLA ATLASES PROCESS

Kā mēs strādājam

✔ Pēc pirmās telefonsarunas ar jums, darbinieks iesniegs konsultantam jūsu personāla atlases  pasūtījumu-formu;
✔ Ne vēlāk kā vienu dienu pēc jūsu zvana, ar Jums sazināsies konsultants, lai organizētu tikšanos;
✔ Klienta vajadzību un sadarbības nosacījumu apspriešana;
✔ Klienta konsultēšana par jautājumiem saistībā ar vakanci (pasūtītāja vajadzību noteikšana, amata un kandidātu izvirzīto prasību analīze);
✔ Analītiskās informācijas ieguve no darba tirgus;
✔ Komercpiedāvājuma sastādīšana un līguma parakstīšana.

Kandidātu meklēšana un izvērtēšana

✔ Personīgā datu bāze;
✔ Specializētas interneta vietnes;
✔ Sociālie tīkli;
✔ Nozares izstādes;
✔ Rekomendācijas no klientiem un kandidātiem;
✔ Tiešā meklēšana strādājošo speciālistu vidū;
✔ Personīgie avoti.

Kandidātu izvērtēšanas metodes

✔ Kompetenču intervija;
✔ Stresa intervija;
✔ Biogrāfiskā intervija;
✔ Profesionālie testi;
✔ Personības aptaujas.

Kandidātu iepazīstināšana ar klientu

✔ Darbam vispiemērotāko kandidātu CV nodrošināšana;
✔ Pārrunu organizēšana ar izvēlētajiem kandidātiem klienta vai mūsu birojā;
✔ Kandidātu rekomendāciju ievākšana no iepriekšējām darba vietām;
✔ Klienta fināla kandidāta izvēle;
✔ Fināla kandidāta darba uzsākšanas procedūras koordinēšana;
✔ Turpmāka klienta konsultēšana par atlasi un personāla izvērtēšanu.

Noteikumi

✔Bez priekšapmaksas: samaksa notiek, kad darbinieks paraksta darba līgumu ar klientu. Precīza pakalpojumu maksa tiek aprēķināta individuāli no vakances grūtības līmeņa, steidzamības, garantijas termiņa ilguma.
✔Gadījumā, ja uzņēmums pārtrauc sadarbību ar kandidātu garantijas laikā, neņemot vērā to, kurš ir bijis pārtraukšanas iniciators, tiek piedāvāta bezmaksas aizstāšana. Garantija - 30 dienām ārzemēs un līdz 90 dienām Latvijā. Noteikts individuāli.
✔Cenšamies piemeklēt kandidātu ļoti ātri, bet negarantējam, ka aizpildīsim vakanci “uz vakardienu”, jo tas ir noteikts process, bet mēs pieliksim visas pūles, lai izpildītu personālatlases procesu uz 101%. 

Cenas par personāla atlases un darbinieku piemeklēšanas pakalpojumu var uzzināt, nosūtot pieteikumu info@workin.lv